}

Podając swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Andea Solutions Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków w celu uzyskania odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz w celu prowadzenia dalszej korespondencji e-mailowej i kontaktu telefonicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy:

 1. Andea Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków jest wskazana jako administrator Państwa danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia dalszej korespondencji i kontaktu telefonicznego, a także w celu podjęcia działań na życzenie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda oraz uzasadniony interes administratora danych.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania, usuwania, ograniczania ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
 5. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Po przekazaniu nam swoich danych osobowych są one przechowywane do momentu cofnięcia zgody, chyba że podstawą prawną do dalszego przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych, tj. firmie świadczącej usługi hostingowe na rzecz administratora danych, jak również firmie zewnętrznej świadczącej usługi księgowe na rzecz administratora danych.
 8. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże w przetwarzaniu danych osobowych nie stosujemy metod opartych na profilowaniu.
 9. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do otrzymania odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 10. Państwa dane osobowe nie mogą być przekazywane do krajów trzecich.
 11. Staramy się chronić Państwa prywatność w jak największym stopniu i dlatego przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR), ustawą o ochronie danych osobowych i innymi odpowiednimi przepisami. Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo ze sposobem w jaki obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi, proszę wysłać e-mail ze szczegółami dotyczącymi Państwa skargi na adres: info@andea.com. Każda otrzymana skarga zostanie rozpatrzona i zostanie udzielona na nią odpowiedź.

Publication:
środa, 20 grudnia 2023
Share: