}

Z naszym systemem szybko opracujesz plany krótko-, średnio- i długoterminowe oraz szczegółowe harmonogramy produkcji. Łatwo zsynchronizujesz oraz zoptymalizujesz procesy produkcyjne na wielu liniach. Ponadto unikniesz problemów z nieterminową realizacją zamówień. Kontrolując terminy realizacji, jesteś w stanie reagować natychmiast na wszelkie zakłócenia. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko kosztownych przestojów maszyn i opóźnień w realizacji zamówień.  W efekcie dostarczysz wartość dodaną odbiorcom swojej oferty – wzmocnisz relacje z aktualnymi klientami i łatwiej pozyskasz nowych.

Z naszym oprogramowaniem planowanie produkcji jest precyzyjne i bezproblemowe. Dzięki niemu odzyskasz panowanie nad gospodarką zapasami, a opracowanie głównego harmonogramu produkcji (Master Production Schedule) zajmie Ci o połowę mniej czasu. Planowanie procesów produkcyjnych nigdy nie było tak proste!

Nasz moduł synchronizowany system MRP do planowania zapotrzebowania materiałowego pozwoli Ci na automatyzację zleceń na półwyroby i utworzenie dynamicznych powiązań między nimi. Ten system znacząco usprawni sposób opracowywania szczegółowych harmonogramów produkcji i ułatwi kontrolę wykonania wyznaczonych zadań produkcyjnych, automatycznie korygując plany produkcyjne w razie opóźnień.

Production Schedule
Podnieś wkaźniki

Podnieś wskaźniki efektywności produkcji z systemem APS

Precyzyjne harmonogramy

System APS (Advanced Planning and Scheduling) jest rozwinięciem i uzupełnieniem funkcji oprogramowania ERP oraz MES. Zbiera dane na temat przebiegu produkcji, aby układać precyzyjne plany i harmonogramy działań. Dzięki temu unikniesz błędów w planowaniu procesów i zamawianiu surowców lub podzespołów niezbędnych do realizacji zamówień produkcyjnych.

Efektywne planowanie

Efektywne planowanie obniża koszty i podnosi wskaźniki wydajności produkcji. Twoje przedsiębiorstwo będzie wytwarzało więcej niż kiedykolwiek przedtem. Zrealizujesz złożone projekty, wymagające maksymalnej precyzji planowania czasu trwania procesów technologicznych. Korzystając z tych samych zasobów, wyzwolisz wyższy potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa.

Najważniejsze funkcje

Icon background Technology Icon

Planowanie i optymalizacja wydajności zakładu

Icon background Warehouse

Optymalizacja stanów magazynowych surowców, elementów i prognozowanych wymagań dotyczących zapasów

Icon background Production

Możliwość wglądu w dane i zarządzania dziennym zapotrzebowaniem netto, dostępnym potencjałem produkcyjnym i zapasami materiałów na dowolnym poziomie zestawień materiałowych

Icon background Tools Icon

Możliwość zarządzania procesem produkcji pod kątem złożoności produktówi dynamiki rynku

Icon background Arrows To Center

Wieloliniowa optymalizacja i synchronizacja harmonogramu uwzględniająca ograniczania procesu produkcji

Icon background Gears Bulb

Analiza wspomagania decyzji oraz symulacje typu what-if

Proponowane rozwiązania

Jak System APS DELMIA Ortems pomoże Twojemu przedsiębiorstwu?

Monitors People

Harmonogram produkcji

Production Scheduler
Uwzględnia ograniczenia związane z maszynami, operatorami i narzędziami w celu optymalizacji planu produkcyjnego, sekwencji operacji produkcyjnych i zapasów surowców. Zwiększa produktywność i skraca czas przezbrojeń.

Czytaj więcej
Man And Woman In Office

Planowanie produkcji

Manufacturing Planner
Oferuje analizę obciążeń i identyfikację wąskich gardeł produkcyjnych w celu oceny możliwości produkcyjnych dla planowania średnio- i długo-terminowego.

Czytaj więcej
Man And Woman With Notebook

Synchronizowany system MRP

Synchronized Requirements Planner
Synchronizuje zapotrzebowanie i możliwości produkcyjne na surowce i produkty „just-in-time” na wszystkich poziomach BOM.

Czytaj więcej
ZYSK

Jaki może być Twój zysk?

Oto Twoje potencjalne korzyści

+50%

Skrócenie cyklów produkcyjnych

+40%

Zmniejszenie poziomu zapasów

+10%

Zwiększenie wydajności produkcji

+25%

Skrócenie czasu przezbrojeń

+60%

Skrócenie czasu przygotowania planu produkcji

+100%

Planowanie i monitorowanie zleceń

+50%

Wzrost poziomu obsługi klienta

Optymalizacja i integracja

Optymalizacja wydajności produkcji i integracja z zewnętrznymi źródłami danych

Visual Interface Configurator (VIC) umożliwia integrację systemu DELMIA Ortems z zewnętrznymi źródłami danych takimi jak pliki, bazy danych lub inne systemy informatyczne. Sprawdzona technologia tego narzędzia umożliwia łatwą integrację z innymi systemami nie wymagając przy tym tworzenia kodu/programowania.

Za pomocą tego modułu realizowane są połączenia między innymi z systemami ERP i MES. Dodatkowo system DELMIA Ortems posiada dedykowany i certyfikowany adapter umożliwiający integrację z systemem SAP.

Pytania i odpowiedzi

Publication:
wtorek, 30 kwietnia 2024
Share: