}

Jak szybko i dokładnie harmonogramować zlecenia z Production Scheduler?

Harmonogramowanie zleceń może być szybkie i proste. Zobacz, jak APS Production Scheduler pomaga planistom zminimalizować przestoje na produkcji.

Praca planistów nie polega tylko na układaniu optymalnych scenariuszy produkcyjnych w średnim i długim terminie. Muszą oni też planować krótkoterminowe operacje; rozkładać pojedyncze zlecenia tak, aby wykorzystać potencjał każdej maszyny i uniknąć przestoju na liniach. Na bieżąco reagować na nieprzewidziane wydarzenia na linii produkcyjnej.

APS DELMIA Ortems Production Scheduler, ułatwia i przyspiesza im te zadania.

piątek, 17 maja 2024
Udostępnij:
Banner

Jak działa DELMIA Ortems Production Scheduler?

Planista może łatwo zarządzać pojedynczymi zleceniami, są one widoczne na głównym widoku modułu do harmonogramowania zleceń. 

  • Prostokątne kafelki – zaplanowane operacje przypisane do danego zasobu.
  • Małe kwadraciki między operacjami – czasy przezbrojeń.
  • Szare pola na osi czasu –  przestój maszyny.
  • Czerwona, pionowa linia – początek okresu planowania.
  • Zielona, pionowa linia – okres zamrożony.

Co istotne, wszystkie operacje, które dotyczą tego samego produktu końcowego, są ze sobą połączone.

Jeśli planista przesunie na osi czasu jedną operację (np. z powodu awarii maszyny), to wszystkie operacje zależne przesuną się automatycznie.

Polaczenia Miedzy Operacjami

Metody optymalizowania planu produkcyjnego

W razie awarii maszyny lub innego, nieoczekiwanego wydarzenia na linii,  planista musi przesunąć zlecenia w czasie, przez co wydajność zakładu spada. Dzięki APS Production Scheduler można szybko i łatwo ograniczyć ten spadek do minimum.

1. Przenieś opóźnione operacje na inne maszyny

Planista może ręcznie przenieść zlecenia na inne zasoby, które mają w danym czasie moc przerobową. System podświetli stanowiska, które są w stanie obsłużyć dany typ zlecenia.

Jak działa DELMIA Ortems Production Scheduler

2. Automatycznie zaplanuj zlecenia

Dzięki silnikowi optymalizacji, narzędzie może też samodzielnie rozłożyć opóźnione zlecenia na inne stanowiska. Uwzględni przy tym takie kryteria jak dostępność maszyn i operatorów, czasy przezbrojeń, czy nawet priorytet zleceń dla różnych klientów.

Jak działa DELMIA Ortems Production Scheduler

Z DELMIA Ortems planista szybko i dokładnie przeanalizuje sytuację na produkcji i podejmie trafne decyzje strategiczne. Wystarczy kilka kliknięć, aby zmniejszyć do minimum przestoje na produkcji i w pełni wykorzystać zasoby produkcyjne firmy.