}

Zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki DELMIA Ortems

Jednym z kluczowych elementów budujących przewagę przedsiębiorstwa jest zapobieganie opóźnieniom w planie produkcji. Ostatni rok upewnił wszystkich przedsiębiorców w tym, że dobrze opracowany plan już nie wystarczy – trzeba być przygotowanym na często pojawiające się nieoczekiwane zdarzenia.

wtorek, 20 kwietnia 2021
Udostępnij:
Banner

Narzędziami, które są w stanie najlepiej odpowiedzieć na aktualne wymagania rynku produkcji są zaawansowane systemy APS i  mogą one być dostosowywane do konkretnych wymagań biznesowych i operacyjnych przedsiębiorstwa. W przypadku wyzwania, jakim jest dotrzymywanie terminów dostaw, należy postawić na rozwiązanie, które pozwala na planowanie produkcji w ujęciu dziennym, w kilkutygodniowym horyzoncie czasowym. Daje to możliwość przygotowania i kontroli planu dla każdej operacji i każdego produktu. 

Sposób na dotrzymywanie terminowości zleceń

Moduł Production Scheduler wchodzący w skład rozwiązania DELMIA Ortems  służy do szczegółowego harmonogramowania produkcji w krótkim okresie czasu (1-12 tygodni). Dzięki właściwemu grupowaniu operacji optymalizuje wykorzystanie zasobów i tym samym zapewnia wykonalny, dostosowany do możliwości produkcyjnych plan.

W momencie tworzenia planu produkcji kluczowe jest określenie 3 dat:

 • Data uruchomienia – najwcześniejsza data rozpoczęcia produkcji,
 • Data klienta ­– oczekiwana data dostawy,
 • Planowana data produkcji – planowane zakończenie produkcji.
  Planowana data produkcji wyznaczana jest przez system w ramach uruchomienia planu – system wylicza ją sam, dostosowując do czasu trwania poszczególnych etapówo produkcji.


Na podstawie tych informacji system APS oblicza pojawiające się wyprzedzenie lub opóźnienie w zleceniach produkcyjnych. Najczęściej opóźnienie analizowane jest w stosunku do daty dostawy produktu dla klienta:

 • Opóźnienie/wyprzedzenie ­= planowana data produkcji – data klienta 

System APS wspomaga planistów w skutecznej analizie i zapobieganiu opóźnieniom w planie produkcyjnym. Production Scheduler umożliwia użytkownikowi manualną interakcję z planem. Każdy aspekt można modyfikować i dopasować do aktualnych potrzeb, mając pewność, że wszystkie ograniczenia produkcyjne i materiałowe będą uwzględnione.


Harmonogram produkcji jest przedstawiony za pomocą wykresu Gantta. Na poniższym widoku z systemu po lewej stronie widzimy listę maszyn wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo; u góry rozrysowana jest oś czasu, natomiast w centrum wykresu widoczne są zaplanowane operacje.

Możliwe jest ustawienie kolorów operacji związanych z terminowością realizacji zleceń poprzez automatyczne zaznaczenie na wykresie Gantta kolorem zielonym tych operacji, które są bezpieczne pod względem daty dostawy, zaś kolorem czerwonym tych, które są opóźnione. Analizę opóźnień i wyprzedzeń można w prosty sposób przeprowadzić również z wykorzystaniem wykresu słupkowego pokazującego wartości opóźnienia/wyprzedzenia dla dowolnej wybranej operacji czy też sprawdzić listę opóźnionych zleceń produkcyjnych prezentowanych zbiorczo w formie tabelarycznej.

W module Planowania dzięki możliwości śledzenia kluczowych wskaźników wydajności KPI i ustalaniu bezpiecznych tolerancji, użytkownik jest natychmiast powiadamiany przez system o przekroczeniu założonych wartości tych wskaźników.

Co, jeśli podczas produkcji wystąpi awaria maszyny? W takiej sytuacji planista może ręcznie modyfikować plan, przenosząc określone operacje na inne dozwolone i dostępne w tym czasie maszyny. Najważniejszą własnością modułu do harmonogramowania produkcji jest jednak automatyczny silnik optymalizacji opierający się na matematycznych algorytmach, który biorąc pod uwagę liczne ograniczenia w tym przestój maszyny, szybko znajduje najlepsze rozwiązanie i przebudowuje plan produkcyjny.

Warto również zaznaczyć, że zaawansowany system do harmonogramowania i planowania produkcji na podstawie danych technicznych zawartych w marszrutach tworzy dynamiczne linki pomiędzy poszczególnymi operacjami. Dzięki tym powiązaniom w momencie, gdy nastąpi opóźnienie którejś z operacji w danym łańcuchu dla zlecenia produkcyjnego, system automatycznie jest w stanie zareagować i przesunąć odpowiednio wszystkie pozostałe zależne operacje.

Wszystkie te funkcjonalności pozwalają planistom na podjęcie stosownych działań zapewniających terminowość zleceń. 

Grupowanie zleceń produkcyjnych odpowiedzią na zmieniające się nawyki klientów

Grupa SPEED jest wiodącym producentem wytłaczanych żyłek syntetycznych. W związku ze zmieniającymi się nawykami zakupowymi klientów i zwiększoną konkurencją, Grupa postawiła na poprawę elastyczności i zwiększenie wydajności produkcji. Dokonali tego poprzez dostosowanie swojego modelu biznesowego i operacyjnego do realizacji mniejszych i częstszych zamówień. Aby zapewnić te zmiany, wykorzystali rozwiązanie DELMIA Ortems  w celu zoptymalizowania produkcji. 

To, co w największym stopniu miało pozytywny wpływ na usprawnienie produkcji Grupy SPEED to możliwość pogrupowania 2,5 tys. oddzielnych zamówień w jedno zlecenie produkcyjne umożliwiając maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych, rozwizazjuąc w ten sposób problem krótkich serii. Dziś nawet przy tak dużym rozdrobnieniu produkcji SPEED Group jest w stanie podnosić wydajność produkcji, obniżać jej koszty i zachować terminowość dostaw. 

Rezygnacja z wykorzystana arkuszy kalkulacyjnych i zastosowanie DELMIA Ortems w procesie planowania umożliwiło automatyzację przygotowania i optymalizację planu produkcji, co z kolei zwiększyło wydajność produkcji średnio o 18%.

Poza zwiększeniem produktywności, korzyści wynikające z wdrożenia DELMIA Ortems dla Grupy SPEED to:

 • automatyzacja planowania produkcji,
 • kontrola terminów dostaw zarówno w modelach B2B, jak i B2C,
 • obniżenie poziom stanów magazynowych o 27%,
 • obniżenie poziom odpadów o 35%,
 • Pełne wykorzystanie dostępnych linii produkcyjnych.

Baner CTA Background

Dowiedz się więcej o kluczowych elementach budujących konkurencyjną przewagę przedsiębiorstwa i zdobądź wiedzę, jak zapobiegać opóźnieniom w planie produkcji.

Obejrzyj webinar